ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

78WIN.WIN biết rằng chúng tôi cũng giống như bạn, quan tâm và coi trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ toàn diện, nhưng đôi khi chúng tôi sẽ cần hỏi một số thông tin cá nhân của bạn. Điều khoản này bao gồm mục đích tại sao 78WIN cần lấy thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ điều khoản dưới đây:

Điều kiện hoặc quyền riêng tư sẽ nói rõ tại sao chúng tôi có thể cần bạn cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, bởi chúng bao gồm phương thức và mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể ghi lại hoạt động của bạn trên trang này, bao gồm số lần đăng nhập, trang đã truy cập hoặc tên miền gốc của dịch vụ internet của bạn …

Nội dung điều khoản bao gồm 78WIN sẽ xử lí thông tin được thu thập từ lúc bạn đăng nhập, liên hệ chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin, dịch vụ hay hỗ trợ như thế nào.

Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bất kì thành viên nào tham gia cá cược tại 78WIN. Chúng tôi luôn cam kết sử dụng thông tin của bạn có mục đích.

Ngoài ra chúng tôi cũng cam kết đảm bảo thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi là tuyệt đối an toàn và tuyệt mật. Là nhà cung cấp và phát triển trò chơi, chúng tôi hiểu rõ được tầm quan trọng của thông tin cá nhân.

Qua đó bằng bất kỳ lý do và yêu cầu nào, chúng tôi cũng sẽ không để tiết lộ thông tin của bạn ra ngoài kể cả chính phủ.